Cách Phân biệt "cái " và " con " , sự thật về bộ phận nam nữ - Blog Giải Trí Tổng Hợp Cực Phê

Monday, September 3, 2018

Cách Phân biệt "cái " và " con " , sự thật về bộ phận nam nữ

Lê Trọng Trung
September 03, 2018 - Monday, September 3, 2018
Có ông Mỹ lấy vợ Việt. Ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon. Ông rất chịu khó học tiếng Việt để vợ vui lòng. 


Hôm hai vc ra hồ nước chơi, ông bảo : 
- Con hồ này đẹp quá em há ? 
Vợ ông chỉnh : 
- Anh phải kiu cái hồ 
Hôm khác hai vợ chồng chèo thuyền trên sông, anh khen : 
- Cái sông này cũng đẹp ! 
- Anh phải kiu con sông 
- Sao xứ em kì vậy, cũng là nước mà lúc gọi cái khi lại gọi con ? 
- Tại anh ko để ý đấy chứ. Đây nè : cái bàn, cái ghế, cái tủ nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. Con gà, con chó, con mèo nó chạy tới chạy lui được nên gọi là con. 
Tương tự vậy, cái hồ nằm yên trong khi con sông nó chảy. 
Anh chồng vỗ đùi cái bốp rồi hỉ hả : 
- Hèn chi !!! Cái của anh nó nhúc nhích cục cựa nên gọi là con cặc, còn của em nó nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...lol

:B23:
:B28:
:B37:
:B88:
:lol:
:89:
:amen:
:bom:
:gach:
:buoi:
:buon:
:chao:
:chay:
:clgt:
:die:
:dien:
:den:
:them:
:troll:
:yeu:
:hi: